Malá Hraštice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Informace k rekonstrukci silnic II/116 a III/11628, jízdní řád autobusové linky 688 a informační vývěska s mapkou k výluce autobusů

Oprava těchto komunikací je rozdělena na dvě části a začne 25.3.2024.První část II/116 bude probíhat v obci Nová Ves pod Pleší, druhá část silnice III/11628 bude od Kodetky na Novou Ves pod Pleší.

Informace k rekonstrukci silnic II/116 a III/11628

Oprava těchto komunikací je rozdělena na dvě části a každá má svého zhotovitele. Části jsou oddělené. Oprava silnice II/116 začne 25.3.2024.

První část v obci Nová Ves pod Pleší je rozdělena do několika fází.

První fáze začne v ulici Masarykova třída (křižovatka směr nádraží) a skončí u křižovatky na Nemocnici na Pleši. Předpokládaný konec této části je první týden v květnu.

Navazovat bude druhá fáze od křižovatky k nemocnici po křižovatku Mníšecká x Zahořanská trvající od května do června.

Poslední fáze od křižovatky Mníšecká x Zahořanská k Mníšku pod Brdy by měla být hotová začátkem srpna.

Objízdné trasy obce budou dvě, a to přes dálnici:
Na křižovatce II/116 a III/11628 vlevo směr Voznice, dále pokračovat po III/11628 k nájezdu na EXIT 24, poté pokračovat po D4 na EXIT 18 do cíle Mníšek pod Brdy

a přes Bratřínov:
Na křižovatce II/116 a III/1021 vpravo směr Velká Lečice, dále po III/1021 do Malé Lečice, dále po III/1021 směr Bratřínov, na křižovatce III/1021 a III/1024 vlevo směr Čisovice, poté po III/1024 do obce Čisovice, na křižovatce III/1024 a III/1025 vlevo směr Mníšek pod Brdy, dále rovně po III/1025 do Mníšku pod Brdy.

Při poslední fázi, kdy bude zavřena Mníšecká od křižovatky se Zahořanskou až do k Mníšku pod Brdy (červen - srpen), bude objízdná trasa přes Zahořany a Rymaně: 
Na křižovatce II/116 a III/1025 vlevo směr Čisovice, poté vpravo na III/11627 směr Rymaně dále rovně III/11627 na křižovatce s II/116 a dále rovně dle stávajícího značení

Druhá část na silnice III/11628 začne 2.4.2024 je také rozdělena do několika etap.

První etapa je od Kodetky na Voznici. Silnice z Dobříše na Voznici bude uzavřená. Objízdná trasa je přes dálnici D4 a pro vozidla, která nemohou využít dálnici D4 je objízdná trasa vedena do Nového Knína přes Malou Hraštici do Nové Vsi pod Pleší a do Voznice.

Druhá etapa začne 13.5.2024 na Voznici po silnici směr Nová Ves pod Pleší až k odbočce k chatové oblasti Závist, včetně obou sjezdů na dálnici D4.

Objízdná trasa je vedena přes Dobříš případně je možné využít objízdnou trasu přes Bratřínov, Čisovice do Mníšku pod Brdy.

Třetí etapa začne 5.8.2024 a dojde k uzavírce komunikace III/11628 od odbočky k chatové oblasti Závist do Nové Vsi pod Pleší, přes ulici Tyršova až na křižovatku na Masarykově třídě. Tato etapa by měla být dokončena 29.9.2024.

Objízdná trasa je opět vedena přes Dobříš.

Autobusy budou jezdit z Mníšku pod Brdy na Novou Ves pod Pleší po dálnici D4. Při opravě druhé části bude autobus odkloněn směr Velká Lečice přes Malou Lečici, Bratřínov a Čisovice do Mníšku pod Brdy.

688 výlukový JŘ od 25.3.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 694.24 kB

0079-24-vývěska-NováVespodPleší.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 180.75 kB

Přílohy

688 výlukový JŘ od 25.3.2024.pdf

688 výlukový JŘ od 25.3.2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 694,24 kB

0079-24-vývěska-NováVespodPleší.pdf

0079-24-vývěska-NováVespodPleší.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,75 kB