Menu
Obec Malá Hraštice

Městská policie

Od 1.7.2023 zajišťuje výkon úkolů městské policie Městská policie Mníšek pod Brdy 

  • tel. č. 737 274 227.

Městská policie Nový Knín byla Zastupitelstvem města Nový Knín k 31.12.2022 ZRUŠENA.

V roce 1991 zákon svěřil obcím do samostatné působnosti i zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Ale současně je zmocnil, aby si k zabezpečování těchto místních záležitostí veřejného pořádku zřídily obecní policii. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Při schvalování zákona o obecní policii v roce 1991 byly určité rozpaky, jaké pravomoci a povinnosti strážníkům svěřit a na jak dlouhé období. Avšak uplynulá léta zcela jednoznačně prokázala, že strážníci svou nezastupitelnou roli ve státě a společnosti plní.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku jen v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. V případě, že obec, která zřídila obecní policii, uzavře veřejnoprávní smlouvu podle zákona o obecní policii s jinou obcí / obcemi /, která nemá vlastní obecní policii, rozšiřuje se působnost dané obecní policie i na katastrální území obcí, které jsou smluvní stranou této veřejnoprávní smlouvy.

Městská policie Mníšek pod Brdy má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcemi Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice a Mokrovraty.

Strážníci jsou vybaveni poměrně rozsáhlými oprávněními a prostředky, kterými mohou v rámci zákonné úpravy zasahovat i do osobních práv a svobod občanů. Na druhou stranu jsou pak strážníci při výkonu svých oprávnění a plnění povinností podle zákona o obecní policii v postavení veřejného činitele a to se všemi důsledky.

Základním právním předpisem je zákon č. 553/1991., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, který je zvláštním zákonem upravujícím postavení a úkoly obecní policie, kdo se může stát strážníkem, rozsah povinností a oprávnění strážníka a další okolnosti, které se k činnosti obecní policie vztahují.

Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů městské policie s městem Mníšek pod Brdy

Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů městské policie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,48 kB

Nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy

Nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,39 kB

Obecně závazná vyhláška města Nový Knín 01_2022 zrušení MP

Obecně závazná vyhláška města Nového Knína_01-2022-Zrušení_MP_usnesení_č_5_2_2022_sign.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 271,41 kB

Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie Nový Knín - Malá Hraštice

Veřejnoprávní smlouva - Měst_policie NK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,69 kB

Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2019, kterou se mění OZV č. 1/2018 o zřízení městské policie

OZV o zříz_Měst_policie_změna 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,78 kB

Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2018 o zřízení městské policie

OZV o zřízení Měst_policie NK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,06 kB
​​
Obec Malá Hraštice

Kde nás najdete?